ПГСС "Марко Марков"
Професионална гимназия по селско стопанство в село Георги Дамяново

Уважаеми ученици,

от 04.02.2021 г. отново сме на училище, но при спазване на следният график:

от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. - на училище са 8-ми и 12 - ти клас.

от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. - на училище са 10-ти и 11-ти клас.

03.03.2021 г. НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

и честване на 143 г. от освобождението на България от турско робство

от 04.03.2021 до 17.03.2021 г. - на училище са 9-ти и 12-ти клас.

 

за повече информация ще се чуете с класните ръководители!!!