ПГСС "Марко Марков"
Професионална гимназия по селско стопанство в село Георги Дамяново

Мисия и визия

Училището е основано през 1960 г. като Селскостопански техникум, като за патрон на училището е избран Марко Марков. След което през 1965 техникумът се трансформира в СПТУ с прием след осми клас. От 2003 г. до момента, училището става Професионална гимназия по селско стопанство „Марко Марков“