ПГСС "Марко Марков"
Професионална гимназия по селско стопанство в село Георги Дамяново

История

История на училището

 

Началото на Професионална гимназия по селско стопанство „Марко Марков“ е
поставено през 1960 г., когато ръководството на селото решава Средното политехническо училище – гимназията да бъде заместена от селскостопански техникум.


 Първата копка на училищната сграда е направена на 19 ноември 1961 година. За пръв директор на селскостопанския техникум е назначен господин Иван Здравков Иванов.

  През 1963 г. започва строителството на пансион към училището. В помощ на строителната работа се отзовават всички учители, но най-голяма помощ оказват учениците.


   От началото на своето създаване техникумът носи името на неуморния учител и родолюбец Марко Марков. Той е роден на 5 юли 1875 г. в град Тетевен в навечерието на нашето освобождение от турско робство. Първоначалното и прогимназиалното си образование завършва в родния си град. По препоръка на класният си ръководител Христо Йончев подава молба да бъде приет като ученик – стипендиант в прочутото Средно земеделско училище в Садово в което е приет за учебната 1891- 1892 година. След 3 години обучение завършва средното си образование и се завръща в родния си град. На първи септември 1898 г. Марко Марков се премества в село Лопушна. До неговото идване част от децата не са посещавали училището. Поради това той съставя комисия, с която събира всички деца подлежащи на обучение. Младият учител подобрява обстановката в училищната сграда и доставя със собствени средства учебници. Целият училищен двор бил разделен на лехи, засадени с разнообразни земеделски култури. В двора на училището от пясък била изработена и релефна карта на България. Марко Марков се занимавал и с широка извънучилищна дейност. Вечер събирал възрастните хора в училището и изнасял беседи по история, география, лозарство, овощарство, бубарство, пчеларство, а неграмотните учел да четат и пишат. Основава лозов и овощен разсадник. В него започва облагородяването на диви американски лози и овощни дръвчета. Марко Марков развива бубарство, като образува кооперация за производство на бубено семе, което било пласирано в цялата страна. В манастирския двор той поставя първите разборни кошери и с това поставя началото на пчеларството. Там давал нагледни напътствия на земеделските стопани за отглеждане на пчелни семейства. През 1898г. с негово дейно участие в Лопушна е открито читалище, което било наречено „Трудолюбие“. В него били доставяни вестници, списания, брошури, учредена била и театрална група. Марко Марков учителства в Лопушна до края на 1906г., когато тогавашното Министерство на земеделието и търговията забранява на учителите със земеделско образование да бъдат едновременно и управители на лозови разсадници. Той напуска учителското си място и се отдава на стопанска дейност.
 

  През 1965 г. техникумът се трансформира в СПТУ с прием след осми клас.


 През 1968 г. – 1969 г. учебна година са получени три трактора „ДТ“.
 

 През учебната 1973 – 1974 г. към училището се открива Професионален учебен център.

 През 1988 г. започва изграждането на спортна зала и учебна работилница.

 През 1993 г. се построява кравеферма, а през 1999 г. – свинеферма, чиито продукти се използват в столовата.

 През учебната 2000/2001 г. е направен ремонт – обновяване на кухнята и на третия етаж на общежитието. Допълнително на първия етаж са били обособени стаи в полза на общежитието, поради големия брой ученици. Дворът и прилежащите му земи са били обогатени с различни насаждения и обособени зони за отдих.

 През учебната 2002/2003 г. училището получава лиценз за провеждане на обучение за категории: Твк /правоспособност за работа с верижни и колесни трактори и работни машини към тях/ и Твк-з /правоспособност за работа с прибираща техника/, пред комисия КТИ – София.
 

 На 7 април 2003 г. училището е преобразувано от СПТУ в Професионална гимназия по селско стопанство.
 

 През учебната 2005/2006 г. училището вече има 11 паралелки с 4 специалности.

 През учебната 2008/2009 г. сградата на училището търпи цялостен ремонт – саниране, смяна на дограма и цялостен ремонт на покрив.

 През учебната 2011/2012 г. в е назначен нов директор, който започва ремонт и обновяване на училището – боядисване, обновяване на оградите на парка и портала, ремонт на парна инсталация.

 През учебната 2012/2013 г. започва да се осъществява обучение на учениците във винарна „Лопушна“. Провеждат се курсове за Твк и Твк-з. Работи се по различни проекти, обзавежда се нов компютърен кабинет. Закупен е учебен автомобил „Дачия“.

 През учебната 2013/2014 г. за първи път е реализиран и прием задочна форма на обучение. В училището продължава да се провеждат курсове за Твк и Твк-з. Работи се по различни проекти и училището продължава партньорството си с винарна „Лопушна“.
 

 През учебната 2014/2015 г. училището получава енергиен и технически паспорт и сертификат за енергийна ефективност, също така се правят много ремонти и обновяване на базата.
 

 През учебната 2014/2015 г. е назначен с конкурс Андрей Рангелов, който е директор и до днес. През същата година - ученици участват в Национално състезание „Млад фермер“ – регионален етап за Северна България. В общежитието е осигурен безплатен интернет за всички и е обособена
телевизионна зала.
 

 През учебната 2016/2017 г. ПГСС „Марко Марков“ от държавно училище, става общинско, съгласно новия закон за ЗПУО. Ученици от гимназията отново взимат участие в Национално състезание „Млад фермер“ – регионален етап за Северна България.
 

 През учебната 2017/2018 г. в гимназията за първи път се осъществява прием на ученици в VIII клас, нови ученици се приемат и в IX клас. Същата година през месец април училището получава дарение от Института по лозарство и винарство – Плевен и се сдобива с лозов масив – 1 декар. Ученици от гимназията вземат участие в Национално състезание „Млад фермер“ – регионален етап за Северна България, като един от тях се класира за Национален етап, където взема участие. През същата година училището обновява и обогатява материалната си база на учебния корпус и общежитието. Учителската стая се ремонтира и обновява изцяло, учебните кабинети вече се отопляват с климатици.

 През учебната 2018/2019 г. ПГСС „Марко Марков“ е домакин на междуучилищно състезание на областно ниво „Млад фермер“. През същата година наш ученик печели сребърен медал на регионалното състезание „Млад фермер“ и взема участие в Републиканското.
 

 През учебната 2019/2020 г. бе направен прием по нова професия и специалност за училището – „Техник-растениевъд“, „Трайни насаждения“. През същата година училището отново бе домакин на междуучилищно състезание на областно ниво „Млад фермер“. През годината изцяло беше обновен компютърният кабинет с нова техника, електрическа инсталация и визия. През същата година училището спечели проект на МОСВ за чиста околна среда и чрез нея беше обновен парка с
беседка и пейки, и беше засадена овощна градина с 30 дръвчета.

 През учебната 2020/2021 г. училището спечели проект по програма „STEM” на стойност 50 000 лв. за създаване на STEM работилница по ССМ. ПГСС „Марко Марков“ спечели проект по Еразъм + и през юли 2021 г. ученици с ръководители г-жа Милка Дамянова и г-жа Нора Николова бяха на изнесена производствена практика в Португалия.
 

 През учебната 2021/2022 г. е приета паралелка с нова професия „Техник-растениевъд“, специалност „Полевъдство“.
 

 През 2021 г. ПГСС „Марко Марков“ отбеляза своята 60-годишнина от създаването си. Ученици от ПГСС „Марко Марков“ отново взеха участие в Национално състезание„ Млад фермер“ – регионален етап за Северна България.
 

  През 2022 г. ПГСС „Марко Марков“ обнови своя автопарк с нов трактор LS XU6168, който бе дълго чакан от всички наши ученици и преподаватели. Наши ученици се включиха по проект Еразъм + и преминаха различни обучения. Изцяло бяха ремонтирани и обновени класните стаи в училището, бяха оборудвани с нови чинове и столове, а проектори и лаптопи има във всяка класна стая.

  През учебната 2022/2023 г. училището спечели отново проект по Еразъм + по различни национални програми на МОН.
  За нас е гордост, че сме домакини на Национално състезание „Млад фермер“ – регионален етап за Северна България.


  От началото на своето съществуване до наши дни в гимназията по селско стопанство са завършили своето образование хиляди възпитаници. Много е направено за подобряване на материално-техническата база и продължава да се прави. Днес с нашия труд и постоянство доказваме, че сме достойни последователи на Марко Марков.