ПГСС "Марко Марков"
Професионална гимназия по селско стопанство в село Георги Дамяново

Екип

Андрей Рангелов   -   Директор    -      andrey.rangelov@edu.mon.bg

 Нора Николова   -  Заместник - директор по учебната дейност  -   nora.bi.nikolova@edu.mon.bg

 Петранка Стефанова  - Български език и литература, Руски език   -    petranka.stefanova@edu.mon.bg

Галина Цветкова  - Математика, Физика, Химия   -  galina.i.tsvetkova@edu.mon.bg 

Зинаида Красимирова  -  История, География, ИТ  -  zinaida.krasimirova@edu.mon.bg

Лъчезар Димитров  -  Специални предмети   -  lachezar.an.dimitrov@edu.mon.bg 

Милка Дамянова  -  Специални предмети  -  milka.da.mihaylova@edu.mon.bg 

Пламен Цветанов  -  Специални предмети   -  plamen.tsvetanov@edu.mon.bg 

Цветомир Цветанов  -  Физическо възпитание и спорт  -  tsvetomir.r.tsvetanov@edu.mon.bg 

Иван Вълков - Възпитател  -  ivan.di.valkov@edu.mon.bg

Станислав Станков   -   Възпитател  - stanislav.al.stankov@edu.mon.bg