ПГСС "Марко Марков"
Професионална гимназия по селско стопанство в село Георги Дамяново

План-прием 2023-2024 учебна година


ПГСС "Марко Марков" обявява прием след завършен 7 клас през учебната 2023/2024 година:
Професия: Техник  - растениевъд
Специалност: Трайни насаждения

 

      

План-прием 2023-2024 учебна година - Изображение 1